Na svetovni dan voda je koalicija petih okoljskih in ribiških organizacij Living Rivers Europe pozvala Slovenijo, naj opusti načrte za gradnjo osmih hidroelektrarniških jezov na Muri. Ti jezovi bi zdravo, prosto tekočo reko spremenili v osem mrtvih vodnih rezervoarjev.

V kampanji, ki jo je vodil WWF skupaj z drugimi okoljskimi nevladnimi organizacijami, je 77.000 državljanov Evropske unije (EU) podpisalo peticijo, ki poziva k opustitvi projekta zajezitve Mure. Podpise so 22. marca izročili slovenski vladi. Če vlada načrtov ne bo opustila, bodo proti njej vložili uradno pritožbo na Evropski komisiji, v kateri bodo izpostavili ključne kršitve Okvirnega programa direktive o vodah in Nature 2000.

Kot so nevladne organizacije opozorile v pozivu, načrtovani jezovi kršijo tako slovenske kot EU zakone o varstvu voda in narave, saj bi jezovi uničili Muro in ovirali selitvene poti rib ter pretok rečnih usedlin, s čimer bi ogrozili celotne populacije rib ter divjih živali, ki so od reke odvisni. Reka tudi zagotavlja storitve, ki so za lokalno skupnost izjemnega pomena. Mura za prebivalce ob njej ni le najpomembnejši vir pitne vode, temveč jim omogoča tudi naravno zaščito pred poplavami in pomembna rekreacijska območja.

V pozivu so sodelovali WWFInštitut za trajnostni razvoj kot član EEB – Evropskega okoljskega biroja, poleg EEB pa koalicijo sestavljajo še Evropska ribiška zveza, Evropska mreža za reke, Mednarodna mokrišča. Te organizacije skupaj predstavljajo prek 40 milijonov evropskih državljanov.

Vir: CNVOS