Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je 5. oktobra 2018 objavilo osnutek Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, ki podrobneje opredeljuje posamezne vsebine delovanja države oz. vlade, vezane na ti dve področji. Gre za tretji dokument po sprejemu resolucije in zakona za to področje, s katerim se bo zaokrožila prenova slovenskega modela razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Ministrstvo je javnost povabilo k posredovanju mnenj, komentarjev in predlogov na osnutek do najkasneje 5. novembra 2018.

Ob tem je potrebno še posebej poudariti nujnost povečevanja deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč na 0,33 % do leta 2030 z lanskoletnih 0,16 %. To povečanje bo neposredno vplivalo na kakovost in učinkovitost slovenskega modela razvojnega sodelovanja. Zato še posebej izpostavljamo, da vlada oz. ministrstvo za zunanje zadeve pripravlja akcijski načrt o postopnem povečevanju uradne razvojne pomoči Republike Slovenije.

Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, Osnutek, 5. 10. 2018 (v .pdf)

Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, Osnutek, 5. 10. 2018 (v .doc)

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1