S podporo Ministrstva za okolje in prostor ter programa URBACT je IPOP, inštitut za politike prostora, organiziral mednarodno konferenco Mesta in krožno gospodarstvo z zanimivimi gosti in predstavitvami dobrih praks. Namen organizatorjev konference je bil poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo.

Prehod v krožno gospodarstvo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta.

Predstavljene dobre prakse in uvodne nagovore lahko preberete na tej povezavi.

Vir: SLOGA