S 15. oktobrom 2017 so se zaključile aktivnosti v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, kjer so združene nevladne organizacije izvajale aktivnosti s področja globalnega učenja, ki se osredotoča na vzroke in posledice globalnih izzivov ter nas opremlja z znanji, veščinami in vrednotami, ki so potrebni za njihovo reševanje. Področje, ki je še vedno precej zapostavljeno, v veliki meri pokrivajo cilji trajnostnega razvoja.

Živimo v globaliziranem svetu, v katerem so življenja ljudi močno prepletena in dejanja ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življenje na drugem. Zaradi te prepletenosti je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem igra globalno učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih težav in nas opremlja z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.

V sklopu projekta so nastala številna brezplačna gradiva

Organizacije, združene v konzorciju, so izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, mlade in učitelje po različnih krajih v Sloveniji, organizirali so nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdali promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale so zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, tematske mesece, izvedle smo Teden globalnega učenja v novembru 2016 in ga promovirale v 2017, na spletu pa izvedle obsežno ozaveščevalno kampanjo.

Izdali so priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Namenjen je tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem. Priročnik je na voljo brezplačno na spletni strani tuditi.si, za tiskani izvod pa pišite na info@sloga-platform.org.

Mesečni e-novičnik s področja globalnega učenja za učitelje je šolnike obveščal o novicah s področja globalnega učenja. V njem so predstavili aktivnosti organizacij, obveščali  o pomembnih spremembah na področju in podrobneje predstavili cilje trajnostnega razvoja.

Preko tematskih mesecev so predstavljali cilje trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem. Prispevki so podrobneje predstavili vsebino posameznega cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj in pojasnili, kako lahko globalno učenje pripomore k njegovemu doseganju. Posamezni tematski meseci so na voljo na spletni strani www.tuditi.si.

Izdali so promocijski letak o globalnem učenju in Agendi 2030 za trajnostni razvoj, ki na strnjen način podaja ključne informacije.

Izvajali so tudi spletno ozaveščevalno kampanjo o globalnem učenju in ciljih trajnostnega razvoja, v kateri so vsak dan skušali osvetliti enega od ciljev. Objave platforme SLOGA in drugih nevladnih organizacij najdete na Facebooku in Twitterju pod oznakama #GlobalnoUčenje ter #GlobalniCilji.

Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga tretji teden v novembru pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. Od leta 2006 aktivnosti v Sloveniji koordinira platforma SLOGA.
Tema Tedna globalnega učenja 2017 bodo cilji trajnostnega razvoja, ki so jih države sveta sprejele leta 2015 in predstavljajo zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka in zaščite okolja za sedanje ter bodoče generacije.
Pripravili so tudi zgibanko in promocijski letak o Tednu globalnega učenja 2017, ki sta na voljo v tiskani ali e-obliki na strani www.tuditi.si.

V projektu, ki je trajal 18 mesecev, in ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve, so bili združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Društvo Umanotera, Društvo Focus, Društvo Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.