Po 11 mestnih občinah potekajo čistilne akcije, o katerih so se pred nedavnim dnevom Zemlje dogovorili župani. Zaradi epidemije velja upoštevanje omejitev in zaščitnih ukrepov.

V Ljubljani javno podjetje VOKA Snaga na sedežih četrtnih skupnosti zagotavlja vreče za smeti, rokavice in zaščitne maske, MOL pa prebivalce vabi, da se tudi sami udeležijo akcije in ob tem upoštevajo vse varnostne ukrepe v času epidemije. “Epidemija ni izgovor, da pozabimo na naše okolje,” so pozvali na ljubljanski občini.

V Mariboru svoje občane pozivajo, da “naj bodo med kratkimi sprehodi v bližini svojih domov pozorni na manjše stvari, odpadke, odvržene v naravi, in s seboj prinesejo vrečke, zaščitne rokavice ter te odpadke varno poberejo“, je za Radio Slovenija povedala koordinatorica mariborske občine Neva Pipan.

V Celju bo čistilna akcija v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih potekala od 9. do 12. ure, v Kopru pa individualno, med sprehodom v naravi. Murskosoboški župan Aleksander Jevšek je tradicionalno akcijo napovedal po sprostitvi ukrepov, občane pa povabil, da si v sredo ali kak drug dan na dnevnem sprehodu nadenejo rokavice, vzamejo vrečo in poberejo smeti, ki jih najdejo.

Tudi v Kranju bodo večjo akcijo izvedli, ko bodo to dopuščale razmere, bodo pa danes predstavniki občine, civilne zaščite in njenih enot, Komunale Kranj, medobčinskega inšpektorata ter krajevnih skupnosti na terenu evidentirali z odpadki najbolj obremenjene točke, da bo poznejša čistilna akcija čim učinkovitejša.

Ker množična zbiranja niso dovoljena, bomo le v manjši zasedbi in upoštevajoč vse predpisane zaščitne ukrepe pred okužbo v Kranju in okolici preverili prijave nepravilno odloženih odpadkov. Treba je ukrepati. Ob tem na pomoč kličem tudi občane: naj odpadkov ne odmetavajo v naravo, pač pa jih odnesejo s seboj in odložijo v primerne zabojnike ali ekološke otoke,” je zapisal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Tudi v Novem mestu bo akcija potekala bolj individualno, na velenjski občini pa predlagajo, da se akcije ne udeležujejo starejši, ampak raje mlajši in družine.

Da damo sporočilo krajanom , da življenje kljub ukrepom in koronačasu poteka povsem normalno,” je za Radio Slovenija enega od namenom akcije pojasnil predsednik novomeške krajevne skupnosti Mestne njive Iztok Zorko.

V Slovenj Gradcu pa je mestna uprava organizacijske podrobnosti prepustila pobudam v ožjih lokalnih ali delovnih okoljih, ki naj vzpostavijo dejavnosti in določijo postopke in načine varne izvedbe akcije.

Vir: RTV Slovenija