V analizi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je 250 različnih nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) predstavilo svoje bogate izkušnje z vključevanjem v procese sestavljanja lokalnih partnerstev in sprejemanja strategij lokalnega razvoja.

V analizi, ki so jo pripravili na CNVOS so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij z izvajanjem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Podatke več kot 250 nevladnih organizacij so jim priskrbela regionalna stičišča nevladnih organizacij (NVO) in Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Raziskava se izvaja v več fazah in vključuje stališča NVO o učinkovitosti različnih vidikov izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij.

Dosedanji rezultati analize kažejo, da so izkušnje NVO zelo različne, v povprečju pa je mogoče reči, da nekatere vidike izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pretežno vrednotijo kot uspešne oziroma ustrezne (npr. organizacijo LAS, delo vodilnega partnerja, primernost njihove vloge v projektih), medtem ko se drugi vidiki kažejo za bolj problematične (npr. razpisne zahteve, kompleksnost postopkov, (ne)možnost vplivanja na odločitve v LAS ipd.). Spet tretji vidiki, kot so zastopanost interesov NVO v LAS in ustreznost obveščanja ter promocije različnih aktivnosti LAS, se kažejo kot delno ustrezni.

Več podrobnosti najdete tukaj.

Vir: CNVOS