V mesecu juliju 2017 se v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! predstavlja 9. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na industrijo, inovacije in infrastrukturo. Projekt pojasnjuje, kako lahko globalno učenje pripomore k uresničevanju danih zavez držav – kako zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.

V sklopu projekta je vsak mesec do oktobra 2017 predstavljen en cilj trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem. Prispevek podrobneje predstavi vsebino posameznega cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj in pojasni, kako lahko globalno učenje pripomore k njegovemu doseganju.

Prispevek ob 9. cilju trajnostnega razvoja: KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-9-in-GU

V projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki traja 17 mesecev (do oktobra 2017), in ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve, bodo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke in učitelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bodo zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle Teden globalnega učenja v novembru 2016 in spletno ozaveščevalno kampanjo.

V konzorciju NVO so združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in platforma SLOGA.