10. decembra letos je minilo 70 let od sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic (SDČP) v Generalni skupščini Združenih narodov (ZN). Zaradi sprejetja tega pomembnega in naprednega dokumenta na ta datum zaznamujemo svetovni dan človekovih pravic.

»Sedem desetletij kasneje je ocena uspeha deklaracije mešana. Zelo je bila uspešna, če jo pogledamo kot ‘temeljni kamen’ modernega varstva človekovih pravic, na podlagi katerega je nastala vrsta drugih zavezujočih mednarodnih standardov. Nabor pravic se je razširil kot tudi zavedanje o pomenu človekovih pravic. Države se ne morejo več obnašati, kot da so kršitve človekovih pravic njihova interna zadeva,« je dejala Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije (AIS).

V AIS opozarjajo, da si je treba priznati, da zadnje čase človekove pravice nimajo »dobrega momenta«. V Amnesty že nekaj let opozarjajo na posledice strupenega govora, ki si ga žal ‘privoščijo’ ljudje na oblasti in vodi v vedno bolj razdeljen svet. Še vedno so tudi na stranskem tiru ekonomske in socialne pravice, v zadnjih letih marsikje beležimo hude posledice varčevalnih ukrepov, sprejetih po zadnji finančni krizi. Številne kršitve napajajo vojne in konflikti, med drugim so te pripeljale tudi do največ beguncev po drugi svetovni vojni – žal se številne države ‘otepajo’ skrbi zanje.

Ob obletnici je tako potrebna ponovna zavezanost oziroma obnovitev zavezanosti človekovim pravicam na ravni vlad, hkrati pa tudi širjenje zavedanja o pomenu standardov na področju človekovih pravic med vsemi ljudmi. Le če poznamo svoje pravice, jih znamo braniti – svoje in tudi pravice drugih!

Predstavitev SDČP na nacionalnem radiu

AIS pojasnjuje, da skozi njihovo delo pogosto opazijo, da ljudje ne poznajo dovolj dobro standardov pravic, ki so jih države zavezane spoštovati in uresničevati. Zato so v naši Šoli človekovih pravic med drugim pripravili serijo pedagoških gradiv. S pobudo za predstavitev deklaracije širši javnosti so se obrnili tudi na Radio Slovenija, kjer so se na njihovo veselje odzvali pozitivno in v sodelovanju z nami pripravili serijo kratkih oddaj Moje, tvoje, naše – človekove pravice, ki predstavljajo posamezne pravice.

Odgovorni urednik Radia Prvi dr. Andrej Stopar je pojasnil: »Deklaracija o človekovih pravicah je eden ključnih dokumentov, na katerem temelji svetovna ureditev. Kljub temu sam dokument slabo poznamo. Morda tudi zaradi tega kot civilizacija drsimo v pravni nihilizem in pod vprašaj postavljamo vrednote in pravice, za katere smo bili do nedavnega prepričani, da so dosežene, sprejete in samoumevne. Žal se na vsakem koraku soočamo z grenkim spoznanjem, da to ne drži. Za pravice si je treba ves čas prizadevati, se zanje boriti. Zato smo se ob 70-letnici Splošne deklaracije človekovih pravic na Prvem programu Radia Slovenija na obletnico in deklaracijo odločili opozoriti z nizom oddaj, jim dali posebno mesto tako na programu kot na spletni strani Prvega.«

V Ljubljani od letos spomenik Eleanor Roosevelt

Obletnica je tudi primerna priložnost za poklon ženski, ki je k sprejemu SDČP odločilno prispevala kot predsedujoča odbora, ki je oblikoval njeno besedilo: Eleanor Roosevelt. V okviru programa Art for Amnesty so dali pobudo Mestni občini Ljubljana za postavitev njenega kipa, na kar so se pozitivno odzvali. Potem ko so kip češke kiparke Marie Šebarove avgusta predali mestu Ljubljana, je na 70. rojstni dan deklaracije, torej v ponedeljek, 10. decembra, bil postavljen tudi na svoje prihodnje stalno mesto: ob drevoredu, ki vodi do Muzeja novejše zgodovine Slovenije v ljubljanskem Tivoliju.

Več o deklaraciji

Splošna deklaracija človekovih pravic ni bila mišljena kot zavezujoč mednarodni dokument (kar pomeni tak, da bi ga bile vlade obvezane izpolnjevati), saj leta 1948 še ni bilo mogoče doseči strinjanje vlad glede tega. A skozi leta so se vlade nanjo tako pogosto sklicevale, da je 70 let kasneje zaradi tega postala že del mednarodnega običajnega prava, to pa pomeni, da je zavezujoča.

Zanimiva podrobnost je tudi, da je največkrat preveden dokument v človeški zgodovini, saj je bila prevedena že v več kot 500 jezikov.

Vir: Amnesty International Slovenija

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1