V mesecu avgustu 2017 v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! predstavljamo 16. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na mir, pravičnosti in močne institucije. Pojasnjujemo, kako lahko globalno učenje pripomore k uresničevanju danih zavez držav – kako spodbujati miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh.

V sklopu projekta bo vsak mesec do oktobra 2017 predstavljen en cilj trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem. Prispevek bo podrobneje predstavil vsebino posameznega cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj in pojasnil, kako lahko globalno učenje pripomore k njegovemu doseganju.

Prispevek ob 16. cilju trajnostnega razvoja: KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-16-in-GU

V projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki traja 17 mesecev (do oktobra 2017), in ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve, bomo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke in učitelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bomo zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle Teden globalnega učenja v novembru 2016 in spletno ozaveščevalno kampanjo.

V konzorciju NVO smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in platforma SLOGA.