Državni presejalni program za raka dojk Dora praznuje 10 let izvajanja. V tem času so slikali 180.000 žensk, pri 2.000 med njimi so odkrili bolezen. Na vabilo se letno v povprečju odzove 73 odstotkov vabljenih žensk.

Program je namenjen ženskam, starim med 50 in 69 let, ki so na pregled vabljene vsako drugo leto. V desetih letih so opravili več kot 300.000 mamografij in pri tem odkrili 2004 primere rakavega obolenja, ki jih ženske večinoma same niso zatipale.

Sprva so program izvajali na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, potem so se pridružile mobilne enote po terenu, po obsežnih širitvah programa v zadnjih treh letih pa je program zdaj enakomerno dostopen po državi. Kot je dejal vodja programa Dora Maksimilijan Kadivec, je zadovoljen, da so končno dosegli cilj širitve Dore po celotni državi. 11. aprila so namreč začeli slikanja tudi v Splošni bolnišnici Brežice, za ženske z območja Bele krajine pa je organizirano slikanje v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Kadivec je na novinarski konferenci ob 10-letnici programa dejal, da se pregledov v 10 letih udeležilo 73 odstotkov vabljenih žensk. Na leto jih na slikanje povabijo 140.000, odzove se jih okoli 100.000. Pet odstotkov med njimi jih povabijo na dodatne preiskave.

Cilj: zmanjšati umrljivost za med 25 in 30 odstotki

Za prihodnjih deset let si želijo, da bi zmanjšali umrljivost žensk zaradi raka dojke za med 25 in 30 odstotki. Ob tem je Kadivec poudaril, da se od samega začetka strogo držijo evropskih smernic za nadzor kakovosti, kar pomeni, da obstajajo posebne zahteve glede kakovosti in vzdrževanja mamografov, radiološki inženirji morajo izpolnjevati določeno kvoto slikanj, vsak mamografski posnetek pa je dvakrat odčitan.

Presejalni program pri nas poteka tako, da ženske, če je potrebno, takoj povabijo na onkološki inštitut, brez vmesnega odhoda do splošnega zdravnika. Če je izvid negativen, za to izve v dveh ali treh dneh, če pa jo povabijo na dodatne preglede, pa je že čez nekaj dni obravnavana, in naslednji teden ve, ali bo operirana. Stremijo k temu, da vsako žensko operirajo v kvečjemu treh tednih.

V načrtu razširitev starosti na med 45 in 75 let

Vodja programa je ob tem navedel, da si v slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna želijo, da bi razširili starost vabljenih žensk, in sicer na med 45 in 75 let, kar v praksi pomeni, da bi na leto dodatno slikali okoli 50.000 žensk. To bi zahtevalo dodatna denarna sredstva, aparature in strokovno osebje. “To je sedaj ideja, ki jo bo treba doreči z ostalimi deležniki, ki sodelujejo v programu,” je dodal na današnji novinarski konferenci.

Z razvojem medicine lahko pričakujemo nove diagnostične tehnike za odkrivanje raka na dojkah. Na onkološkem inštitutu po besedah Kadivca že imajo novo tehniko, kot je tomosinteza, s katerimi pa izvajajo nadaljnjo diagnostiko ob sumu na raka dojke. Niso pa še preiskave s tomosintezo del rednega presejanja, saj podaljša čas pregledovanja ter zaradi velikosti in kakovosti slik preveč obremenjuje računalniške sisteme.

Članica delovne skupine za razvoj smernic za celostno obravnavo raka dojk pri Evropski komisiji Livia Giordano je izrazila presenečenje, kako je Dora napredovala v zadnjih desetih letih in na kako visoki kakovostni ravni je ta presejalni program. Ob tem je dejala, da so lahko ženske v Sloveniji zelo srečne, saj živijo v državi, kjer zdravstveni sistem zanje zelo dobro poskrbi.

Vir: RTV Slovenija