Umanotera v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga izvaja skupaj z društvom Focus, ponovno išče dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb.

»Ali v vaši organizaciji že izvajate takšne aktivnosti? Poznate takšno organizacijo v svojem okolju? Menite, da dobra praksa ustvarja tudi druge gospodarske, okoljske in socialne koristi in je zanimiva tudi za druge? Povejte nam s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete na tej povezavi. Evidentiranje dobrih praks poteka do 10. maja 2019.«

Dobre prakse iščejo na naslednjih prednostnih področjih:

  • trajnostna mobilnost;
  • energetska učinkovitost v stavbah in industriji;
  • obnovljivi viri energije;
  • trajnostne verige oskrbe s hrano;
  • raba tal in gozdno-lesna veriga;
  • trajnostna proizvodnja in potrošnja;
  • trajnostne lokalne skupnosti.

Več o dobrih praksah, merilih in projektu najdete tukaj.

O dobrih praksah jih lahko obvestite preko spletnega obrazca na info@umanotera.org, za več informacij pa vam je na voljo Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org.