Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2020)

V okviru šestinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO

razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:

  • vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
  • tiskan izvod dela;
  • izvod dela v elektronski obliki (pdf format oddajte na tej povezavi);
  • priporočilo mentorja za nagrado;
  • kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2020 le po pošti na naslov Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2020.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma ažurirane na spletni strani unaslovenia.org