Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da so v letu 2019 na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči načrtovani trije javni razpisi.

Načrtovani razpisi:

– v maju javni razpis za strateškega partnerja na področju evalvacij;

– v oktobru javni razpis za triletne razvojne in humanitarne projekte in projekt Naše pravice;

– v decembru javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov EU za 2019.

Vir: MZZ

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1