Akreditirane organizacije, ki bodo zagotavljale delovno prakso na področju solidarnostnih dejavnosti, lahko sedaj s pomočjo podatkovne baze poiščejo potencialne zaposlene, pripravnike ali prostovoljce za izvajanje svojih projektov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Slovenije.

Tri mesece po tem, ko so bile ustanovljene evropske solidarnostne enote in ko so se mladi Evropejci, ki jih zanima sodelovanje v njih, lahko začeli prijavljati, lahko akreditirane organizacije, ki bodo zagotavljale delovno prakso na področju solidarnostnih dejavnosti, s pomočjo podatkovne baze poiščejo potencialne zaposlene, pripravnike ali prostovoljce za izvajanje svojih projektov.

Delovno prakso v okviru evropskih solidarnostnih enot lahko ponudijo različne organizacije: nevladne organizacije, nacionalni, regionalni in lokalni organi ali socialna podjetja. V prvi fazi se lahko organizacije, ki jih zanima sodelovanje v evropskih solidarnostnih enotah, prijavijo za sredstva prek obstoječih programov financiranja EU. Trenutno evropske solidarnostne enote podpira osem programov. Več informacij je na voljo v tem informativnem pregledu.

Vsaka organizacija, ki bo želela sodelovati, bo morala sprejeti izjavo o poslanstvu evropskih solidarnostnih enot in njihova načela ter spoštovati listino evropskih solidarnostnih enot, ki določa pravice in odgovornosti na vseh stopnjah solidarnostnega dela. Organizacije, ki so že akreditirane pri enem od programov financiranja, avtomatično dobijo dostop do spletnega orodja.

Spletni sistem evropskih solidarnostnih enot omogoča neposredno povezovanje organizacij in mladih, ki se zanimajo za prakso na področju solidarnostnih dejavnosti. Ob registraciji lahko mladi poleg svojih osebnih podatkov navedejo svoja znanja in spretnosti, izkušnje, razpoložljivost, želje in motivacijo ter naložijo svoj življenjepis.

Vir: CNVOS