Mednarodne novice

Srebrenica

Po desetih letih resolucija evropskega parlamenta o Srebrenici še ni v celoti dosegla pričakovanega cilja. Republika srbska in Srbija zavračata priznanje genocida. Kljub temu gre za močno politično sporočilo, ker so resolucijo podprli vsi neposredno izvoljeni evropski poslanci. Vprašanje genocida in zločinov ne bo izginilo iz evropske agende držav, ki želijo postati članice Evropske unije (EU). (Delo, 10. januar)

Begunci in migranti

Oblikovalka politik in analitičarka pri Forumu za enakopraven razvoj Ana Kalin komentira, da si je potrebno pri migracijah zastaviti naslednji vprašanji: ali so migracije posledica neuspelih državnih razvojnih politik ali pa so posledica razvoja? Številne raziskave namreč kažejo, da z razvojem in rastjo bruto nacionalnega dohodka prebivalci držav pridobijo sredstva za migriranje in iskanje boljših priložnosti. Na kratek rok razvoj torej pospeši emigracijo, ki se zmanjša šele takrat, ko države pridobijo status države s srednjim dohodkom. (Dnevnik, 12. januar)

Bosna in Hercegovina

Zahodna Bosna in Hercegovina je lani postala ozko grlo in počasi postaja prostor, kjer EU uvaja »avstralsko rešitev« begunskega vprašanja – ljudi na begu pred vojnami, revščino, totalitarnimi režimi in posledicami podnebnih sprememb Bruselj sistematično pušča tik pred vrati Evrope. (Delo, 14. januar)

Razvoj

Doktorski raziskovalec na Univerzi v Lundu Julius Probst komentira, da se svet spreminja na bolje, to pa dokazuje s sedmimi dejavniki, in sicer: pričakovana življenjska doba se nenehno daljša, smrtnost otrok se zmanjšuje, stopnja rodnosti se niža, BDP razvitih držav pospešeno narašča, dohodkovna neenakost v svetu se je zmanjšala, več ljudi živi v demokracijah in zmanjšuje se število vojn. Podatke je analiziral vse od leta 1800 naprej in do leta 2016. (Večer, 14. januar)

Nacionalne novice

Integracija

Znanstveno-raziskovalno središče Koper pričenja s projektom v okviru programa Obzorje 2020 z naslovom Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi. Končni cilj raziskave o premagovanju izzivov integracije, v kateri sodeluje 15 držav, je oblikovanje prakse vključevanja otrok v lokalno skupnost. Izhajali bodo iz zgodb otrok, njihovih pripovedi in izkušenj za pripravo politik integracije in priporočil za zakonodajne spremembe, tako na ravni EU in posameznih držav. (Delo, 11. januar)