Društvo za Združene narode za Slovenijo že več kot 60 let sledi poslanstvu in spodbuja vrednote Združenih narodov (ZN) ter ozavešča o aktualnih mednarodnih vprašanjih. S ciljem sinergijskih učinkov pri krepitvi mednarodnega dialoga tesno sodelujemo z učiteljicami in učitelji, ki novo znanje ter veščine prenašajo učencem in spodbujajo aktivno državljanstvo. V ta namen smo pri Društvu za ZN za Slovenijo 20. decembra 2016 organizirali forum za učitelje »Skupaj močnejši« na temo ciljev trajnostnega razvoja in migracij. Dogodek je potekal na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani.

Uvodoma je zbrane nagovoril veleposlanik ZDA v Sloveniji nj. eksc. Brent R. Hartley, ki je v luči svetovne politične situacije poudaril pomen prenosa strpnega dialoga na učence in opozoril pozitiven vpliv migracijskih tokov na ciljne države, kar je v javnem diskurzu pogosto zanemarjeno. Direktor Informacijske službe ZN na Dunaju Martin Nesirky je zbrane nagovoril prek videa, v katerem je poudaril pomembno vlogo izobraževanja pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Mag. Barbara Urbanija s Slovenske nacionalne komisije za UNESCO je v nagovoru poudarila pomen aktivnega delovanja vsakega posameznika.

Boštjan Jerman z Društva za ZN je predstavil strukturo in poslanstvo Organizacije združenih narodov, doc. dr. Marko Lovec s Fakultete za družbene vede je v okviru novo sprejetih razvojnih ciljev uvrstil migracije kot večstransko realnost tako za izvorne, tranzitne in ciljne države, ki zahteva celovite odgovore. Gregor Kozovinc z Ministrstva za zunanje zadeve je slikovito orisal aktualno politično situacijo držav Bližnjega vzhoda in izpostavil nekatere zgodovinske vzvode za sedanje konfliktne situacije. Adriana Aralica s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je skozi pravni okvir predstavila pravice migrantskih otrok v Sloveniji. Max Zimani z Zavoda Global je udeležence foruma skozi delavnico na temo medkulturnega dialoga popeljal skozi stereotipe in pasti evropocentričnega pogleda na svet. Svetovalka ministrice za šolstvo, znanost in šport dr. Stanka Lunder Verlič je predstavila temeljne podlage za vključevanje priseljencev v slovenski vzgojno izobraževalni sistem in prizadevanja resornega ministrstva v iskanju ustreznega modela, ki bi kar najbolj učinkovito deloval pri vključevanju priseljencev v vzgojno izobraževalni sistem. Svoje bogate in predvsem uspešne izkušnje s priseljenimi otroki ter modele dobre prakse, ki vznikajo na šoli, je predočil ravnatelj Goran Popović iz OŠ Livada, ki jo obiskuje kar 90 odstotkov učencev z migrantskim ozadjem. Dogodek je zaokrožil Boštjan Jerman s prestavitvijo spletnega priročnika za učitelje Skupaj močnejši in odprl razpravo, s katero se je dogodek tudi sklenil.

Forum za učitelje Skupaj močnejši smo organizirali pri Društvu za ZN za Slovenijo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, Informacijsko službo ZN na Dunaju in s podporo veleposlaništva ZDA v Ljubljani.