Med 18. in 25. novembrom 2018 bo v Sloveniji že dvanajsto leto potekal Teden globalnega učenja, v koordinaciji SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Svet se spreminja. Kaj pa mi?«. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, pisanje apelov, razstave … Prijave aktivnosti so že možne, vsako leto pa se zvrsti tudi do 100 aktivnosti.

Teden globalnega učenja letos praznuje dvajseto obletnico. Vse od leta 1999 dalje je to vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.
TEMA:
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2018 so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Svet se spreminja. Kaj pa mi?«.
25. septembra 2015 je 193 držav članic Organizacije združenih narodov sprejelo nove globalne cilje, ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030. Cilji se imenujejo cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030), so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči. Z doseganjem teh ciljev bo izkoreninjena skrajna revščina, ne da bi povzročali kakršnokoli škodo našemu planetu in s tem onemogočali prihodnjim rodovom dostojno življenje. Ciljev je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja; od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe … Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

OBLIKE AKTIVNOSTI: 
Okrogla miza, debatni maraton, predstava, igre in delavnice, predavanje, razstava, projekcija filma z razpravo, dan odprtih vrat, zbiranje podpisov podpore, zbiranje hrane in oblačil, obisk doma za starejše, tematska razredna ura, likovni natečaj … Naj zasije vaša kreativnost!

Aktivnosti lahko organizirate v šoli ali v širši lokalni skupnosti, k sodelovanju pa lahko povabite tudi katero izmed organizacij, ki že ima pripravljene delavnice prav za vas.

Vse aktivnosti Tedna globalnega učenja 2018 v Sloveniji boste lahko v novembru našli tudi na spletni strani www.tuditi.si/teden-globalnega-ucenja.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1