Društvo Humanitas je že tretje leto zapored, letos v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, organiziralo nacionalno konferenco o globalnem učenju. Konferenca, ki je bila namenjena predvsem učiteljicam in učiteljem, se je odvila v Ljubljani v okviru Tedna globalnega učenja, ki poteka med 18. in 26. novembrom 2017.

Z Ministrstva za zunanje zadeve se je konference udeležila dr. Melita Gabrič, v.d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki je predstavila pomen globalnega učenja za izvajanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

V uvodnem delu je prisotne nagovorila tudi Manca Šetinc Vernik, koordinatorica projektov na društvu Humanitas; dr. Stanka Lunder Verlič, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja pri platformi Sloga. Poudarjeno je bilo sprejemanje drugačnosti in raznolikosti, pomen solidarnosti ter vloga vzgoje in izobraževanja pri oblikovanju kulture sobivanja. Pri tem ima ključno vlogo tudi globalno učenje. Konferenca je ponudila širok nabor metod in pristopov za naslavljanje globalnih izzivov ter spodbujanje solidarnosti in soodgovornosti v šolah in neformalnih okoljih. Omogočila je prostor za izmenjavo dobrih praks in tesnejše sodelovanje med učiteljicami in učitelji ter drugimi strokovnjaki na tem področju. Osrednja gostja na konferenci je bila dr. Vanessa de Oliviera Anderotti, strokovnjakinja na področju globalnega učenja.

Vir: MZZ